Bitcoin vs Nederland

In 2019 bedroeg het totale electriciteitsgebruik van Bitcoin minersongeveer 100 TWh.

Het jaarlijkse totale Nederlandse verbruik van electriciteit ligt grofweg even hoog.

Het uitrekenen van een “Proof of Work”wordt steeds moeilijker, heeft meer rekenkracht nodig en verbruikt dus steeds meer energie.

Een hilarische redenatie waarom dat niet erg is, is beschreven in BTCWiki https://btcwiki.nl/wiki/Energieverbruik.

Ik ben niet tegen Bitcoin, er zijn zeker goede argumenten voor een onafhankelijke munt. De energieverspilling is alleen een niet te bagatelliseren probleem.

  • Bericht auteur:

Ancient and Modern – William Eggleston

WILLIAM EGGLESTON: ANCIENT AND MODERN By Mark Holborn | eBay

A friend notified me of a reasonable offer of this book at De Slegte. Ancient and Modern is offers an overview of Eggleston’s work up to the late 1980s. The book was produced as part of a retrospective exhibition of Eggleston’s work at the Barbican Art Gallery in London. The book includes photographs from Eggleston’s travels in Kenya and South Africa/Transvaal that were completely unknown to me. I was also largely unfamiliar with Kiss Me Kracow’s work, made in Germany.

So a nice discovery. Good introductory text by Mark Holborn.

  • Bericht auteur:

De ideale wereld van een gecureerd Internet

Voor mij is de toekomst van het Internet er een die niet wordt gedomineerd door Internet-giganten, maar door niche sites, niche tools en niche apps. Allemaal Internet-toepassingen die zich richten op een specifiek terrein, en zich daarin specialiseren. Deze tools zijn gebaseerd op technologieën die niet gebonden zijn aan een proprietary platform, maar gebruik maken van open en niet-gebonden technologieën.

Het geweld van de brulboeien van Google, Facebook, Twitter, Instagram laten we achter ons. Eventueel gebruiken we specifieke tools als Medium of Substack om onze content te produceren en te verspreiden, maar daarvoor betalen we met een abonnement, niet met onze tijd en aandacht.

We gebruiken tools als WordPress voor onze web sites, Vimeo voor video, Mailchimp voor newsletters, Overcast voor onze podcasts om onze content ter beschikking te stellen, zonder tussenkomst van technologie-platforms.

We lossen het vindprobleem op dat Google nu voor ons heeft opgelost. Waarschijnlijk is een gedistribueerde oplossing het beste. Een oplossing waarmee we het Internet in stukjes in kaart hebben gebracht. Iedereen cureert zijn eigen stukje Internet, en deelt de links naar de interessante delen. Een gedistribueerd tool dat lijkt op een torrent-netwerk zorgt voor een betrouwbare indexering en zoekmogelijkheid, Een gedistribueerd tools, dat inherent stabiel is en niet gevoelig voor centralisten en monopolisten.

Hierbij alvast een aantal van mijn Internet favorieten die zeker een plaats in de index waard zijn.

Austin Kleon – schrijver en tekenaar.

Open topo – open topgrafische kaarten van Nederland.

Open Culture – free cultural and educational media.

Brain Pickings – Maria Popova’s geweldige site.

Mr Motley – kunst, mooie site.

Beeple-crap – kunstenaar bekend van de NFT’s.

Boing Boing – Het Internet van o.a. Mark Frauenfelder (jammer van de onverteerbare advertenties).

booooooom – kunst.

Swissmiss – design blog van Tina Roth Eisenberg.

https://www.dirtyharrry.com – meest interessante fotograaf ter wereld.

Seth Godin – Seth Godin.

De Correspondent – beste krant van Nederland.

Derek Sivers– Slow thinker.

kk.org – Kevin Kelly’s site(s).

cool-tools.org – Cool Tools.

elsadorfman.com – Else Dorfman’s site. Love it.

B– Blake Andrews.

Recomendo

  • Bericht auteur:

Homo Deus – Harari

Aantekeningen en commentaar bij Homo Deus.  

P 58 Voorspellen hoe de wereld er uit ziet in de toekomst is onzin. Moedig er dan vervolgens toch een heel boek aan te wijden.  

P73… Interessante geschiedenis van het gazon – ja het goed onderhouden grasveldje dat onze voor- en achtertuinen domineert. Het gazon is ontstaan als statussysmbool, blijkt. Alleen de rijken konden zich in vroeger tijden een straks bijgewerkt gazon permitteren.   De moderne mens streeft drie doelen na: onsterfelijkheid, geluk, goddelijkheid. Dit laatste vereiste enige verklaring: Harari bedoelt waarschijnlijk dat de mens de hele wereld, alle leven, naar zijn hand kan zetten, en vormen zoals hij dit wil.   Over het verlies van menselijkheid door versmelting van mens en technologie.   De mens heeft zich boven de rest van de wereld gesteld. Belangen van de mens gaan boven de belangen van elk ander wezen. Een niet-mens zou hetzelfde kunnen nastreven. Onstaat er een intelligentie met vergelijkbare intelligentie, dan kan het met de mens afgelopen zijn. De portee van dit boek.   Harari definieert religies breed. Ook communisme en liberalisme en nazisme ziet Harari als religies. Hij legt dit uit. Vele entiteiten bestaan alleen in de gemeenschappelijk verbeelding. Daar geloven we met zijn allen in. Als we er niet meer in zouden geloven zouden deze instituten in elkaar storten.

P147 Harari schrijft “het bestaan van de ziel is dus niet in overeenstemming te brengen met de evolutietheorie.” Wat wel een bijzondere betoogtrant is. Ik zie niet in waarom hetzelfde zo niet zou opgaan voor bewustzijn. 128 Na de verhandeling die concludeert dat de ziel speculatie is verdwijnt ook het bewustzijn inderdaad naar de prullenmand. “Het bewustzijn is het biologisch nutteloze nevenproduct van onze hersenen.” Het heeft morele waarde. En dat maakt ons juist menselijk.

P142 Wat ons mensen uniek maakt is volgens Harari het vermogen om te kunnen samenwerken in grote groepen. Niet ons bewustzijn.

P156 Betekenis ontstaat door een web van verhalen. Betekenis kan langzaam uit elkaar vallen. Ontkerkelijking bijvoorbeeld.

P161 Intersubjectieve entiteiten zijn zaken die alleen bestaan in de gedeelde fantasie (versus objectieve entiteiten zoals een auto en een telefoon, en subjectieve entitieten die alleen in de verbeelding van een enkel persoon bestaan). Voorbeelden van intersubjectieve entiteiten zijn de EU, Wereldbank, religies.

P162 Menselijke verzinsels worden vertaald naar genetische en biologische codes en veranderen zo de objectieve realiteit. P176 Schrift: beschrijft en vervormt de werkelijkheid.

P186 Wat is een werkelijk bestaande entiteit? Definitie: als het kan lijden. Bedrijven, geld, naties bestaan alleen in de verbeelding. Het wordt steeds moeilijker het onderscheid te blijven maken.

P192 Religie is geloof in morele wetten. Dus ook communisme, liberalisme zijn in die zin religies. Geen goden maar wel religies.

P195 Religie wil wereldorde versterken. Een spirituele reis is los komen van de wereldorde. Reizen naar ‘de goede god’ uit het dualisme.

P205 Wetenschap kan de feiten waarop religieuze beweringen zich baseren onderzoeken en relativeren. Zo ethische oordelen tegen feitelijke beweringen afwegen.

P207 Echter niet alle ethische disputen kunnen met wetenschappelijke feiten worden beslecht. Als een doel is van de mens het streven naar meximaliseren van menselijk geluk, hoe kan je feitelijk beoordelen of je dat doel bereikt? Zo is altijd een religie nodig voor sturende ethische principes. P208 Wetenschap geeft macht over oorlog, voedsel, etcetera. Religie wil orde, sociale structuren. Wetenschap en religie aan daarin hand in hand in de maatschappij. In moderne maatschappij vormen humanisme en wetenschap de fundamenten.

P222 Marktkapitalisme: groei is heilig. Kapitalisme is een succes. We hebben meer macht dan ooit. Keerzijde is gebrek aan zingeving. Daarvoor kwam het humanisme op. P242 Wat goed is voor het individu wordt leidend. Zo ontstaat het liberalisme. Nationalisme streeft naar uniciteit van naties. Socialisme houdt rekening met de gevoelens van anderen met als gevolg dat collectivistische instellingen het voor het zeggen hebben. P264 Evolutionair humanisme: ooorlog is essentieel. Het roeit de zwakken uit. Leidt ook naar nazisme.

P271 In de 20e eeuw leek tot en met de jaren 70 het evolutionair humanisme te domineren in de socialistische successen.

P283 Succesvolle religies zijn die religies die de technologische realiteit erkennenen er op anticiperen. In eerste instantie reden voor het succes van het socialisme. Later raakt het socialisme de relatie met de realiteit kwijt en gaat ten onder. Het liberalisme daarentegen heeft technologie omarmd. Maar dit is ook zijn eigen valkuil. Belangrijkste beeld dat Harari wil weergeven in dit boek. P300 Vrije wil gevoel van vrije wil bewustzijn is een stroom van processen. De wil is een uitkomst geen stuurmechanisme. Is daarmee te manipuleren, met transcraniale simulatoren. Harari geeft voorbeelden.

P 308 Onze ik: een ervarende en een verhalende ik. De verhalende ik maakt een verhaal van onze werkelijke ervaringen.

P321 Mensen verliezen hun economische waarde. Veel vormen van intelligentie worden overgenomen door computers. Taken die patroonherkenning vereisen.

P338 Alle vormen van intelligentie worden door computers overgenomen. Wat is het nut nog van de mensheid. P348 De verhalende mens kan losgelaten worden en vergedragen aan de statistische diensten als Google die ons kunnen sturen op basis van gegevens over ons gedrag, DNA, etcetera. Zo kan het liberalisme ondergraven worden. Het verhalende zelf kan worden vervangen door een algoritme dat mijn mening beter kent en beter weet wat goed voor miij is.

P356 Besturing van logistieke en biologische zaken van de mens kan worden overgelaten aan technologie. Ook biologie is gebleken een algoritme te zijn.

P361 Er dreigt een gevaar voor het onstaan van elites: technologie alleen voor de waardevolle elite, incl bijvoorbeeld gezondheidszorg. Hierdoor ontstaat een “geüpgrade” supermens en een massa nutteloze mensen.

P362 Twee nieuwe religies: – datageloof: het stokje moet van de mensheid aan nieuwe entiteiten worden overgedragen. – techno-humanisme: een geupgrade mens blijft relevant, maar moet zich blijven upgraden. Mensen upgraden gebeurt met nanotechnologie, computerinterfaces, genetische modificatie.

P374 Gevaren van upgraden mens: kwijtraken van menselijke eigenschappen als dromen en fantaseren omdat dit afleidt en inefficient is.ook minder intelligentie, omdat te veel intelligentie ook de efficientie in de weg kan zitten. p378 Dilemma van techno-humanisme: hoe mensen upgraden zonder menselijke wil en beleving weg te reduceren?

P384 Kapitalisme is succesvoller dan communisme om het een efficienter informatieverwerkend systeem is dat m.a.w. beter data kan verwerken tot beslissingen. De economie in termen van dataverwerkig : dataisme.

P393 De mensheid als dataverwerkend systeem heeft tot doel een nog efficienter dataverwerkend systeem te maken. Zodra dat klaar is , is de betekenis van de mens ook verdwenen. P394 Hoogste goed van dataisme: vrijheid van informatie.

P399 Wat maakt de mensen waardevol in dataisme: ze kunnen bijdragen aan de datastroom.

P405 Steeds meer algoritmen die door AI en machine learning steeds worden aangescherpt en verbeterd. “Het basisalgoritme zal misschien nog door mensen ontwikkeld worden…”  

Harari gaat er aan voorbij, en veel mensen weten dat niet, dat de huidige AI en machnine learning hype geen fundamenteel nieuwe wetenschap tot basis heeft. Het enige waarop de ontwikkeling nu drijft is rekenkracht. De leermechanismen, gebaseerd zijn op geavanceerde stochastische berekeningen die al in de jaren 90 zijn bedacht, hebben nooit grote toepassingen gekend tot op heden omdat de rekenkracht van computer te laag was. Hardware ontwikkelingen (GPUs oa) zorgen ervoor dat deze algoritmen nu wel bruikbaar zijn geworden.

De basis van deze mechanismen is een stochastisch leerproces. Door proberen van uitkomsten leert een algoritme wat de beste uitkomsten zijn. Dit is krachtig maar men moet zich realiseren dat deze processen dus geen nieuwe algoritmen bedenkken, maar deze dieper weten door te rekenen waardoor bepaalde zaken met meer gegeven beter voorspeld kunnen worden. De uitkomsten zijn waarschijnlijkheden. Door meer data en dieper rekenen kan de waarschijnlijkheid van een antwoord nauwkeuriger worden bepaald. Dat is iets fundamenteel anders dan een algoritme verbeteren, laat staan creeren. Er komen dus door AI en machine learning niet meer slimme algoritmen. Daarvoor is tot op heden nogsteeds de mens nodig. En daar is nog geen begin van een alternatief voor in de computer wetenschap.

Waar de mens, en haar wetenschap goed in is, is het bedenken van regels voor processen, de algoritmen. Het hoogst denkbare is in de natuurkunde een geuniformeerde theorie die geld op grote schaal, en ook op kleine schaal – zowel voor astronomie als voor deeltjestheorie. Een algoritme bepaalt niet een waarschijnlijkheid, een algoritme berekent exact een uitkomst. Een fundamenteel verschil. Overigens, ook algoritmen kunnen zeer onvoorspelbaar gedrag laten zien. De choastheorie heeft dit laten zien. Een prachtig eenvoudig algoritme vertoont een zeer complex gedrag, soms zelf volkomen chaotisch gedrag. Ook Wolfram heeft hier uitgebreid verslag van gedaan in zij “A New Kind of Science”.  

Harari begint met de definitie van drie doelen die de mens nastreeft, en die de drijfveer vormen voor alle technologisch ontwikkelingen die de mens heeft voortgebracht: onsterfelijkheid, geluk en goddelijkheid. Alle datastromen die op gang zijn gebracht zijn middelen om deze doelen te bereiken.  

Het dataisme van Harari stelt dat andere intelligenties deze middelen op een gegeven moment verder zou kunnen ontwikklen zonder dat daar voor de mens nog een rol is weggelegd. Wat in het beeld van Harari echter ontbreekt zijn de doelen die deze intelligenties dan zouden nastreven. Hij definieert vrijheid van informatie als grootste goed, maar waar moet die vrijheid van informatie zich dan naartoe bewegen?  

P408 Al die kennis en informatie. “Tegenwoordig ben je machtig als je weet wat [welke informatie] je kunt negeren”   Tenslotte nog een opmerking: Intelligentie is niet hetzelfde als het algoritme aanscherpen op basis van data en stochastische processen. Harari geeft geen duidelijke definitie van intelligentie, maar spreekt wel van mogelijk intelligente entiteiten anders dan de mens.   Is intelligentie los te koppelen van een bewustzijn? En als een andere niet-menselijke intelligentie een bewustzijn heeft, gaat deze dan niet aan dezelfde uitdagingen ten onder als de mens in het verhaal van Harari?  

  • Bericht auteur:

De belangrijkste factor voor de kwaliteit van het Internet

Douglas Coupland schrijft in Bit Rot:

… it’s porn that drives up the quality of the internet…

Dit deed me denken aan een bezoek dat ik een tijd geleden bracht aan een van de grootste Internet en data center leveranciers ter wereld.

We maakten een tour door een van hun onwaarschijnlijk grote data centers, een flinke wandeling van bijna een uur door de vele zalen van het gebouw. De oppervlakte van het data center besloeg een tiental aantal voetbalvelden. Het personeel, een handvol technici, reed met elektrische wagentjes door de zalen.

Tijdens de nazit vertelde de directeur over de grote getallen. Servers bestelden ze in batches van 50000 of meer afnamen van hun leveranciers. (Vijftigduizend, geen typfout in de nullen.) Hij noemde ook de bandbreedte die ze verbruikten. Ik weet het getal niet meer maar ze waren verantwoordelijk voor het gebruikt van meer dan de helft van de capaciteit van het Nederlandse Internet.

Ik vroeg hem wat de belangrijkste soort applicaties dat dan waren die ze hier hosten en zo veel Internet capaciteit verbruikten.

“Porno. Als we alle servers zouden uitzetten waarop porno draait zou het hier stil worden.”

  • Bericht auteur:

Analoog

Ik lees het boekje Shopping in Jail van Douglas Coupland. Coupland doet onder andere verslag van zijn bezoek aan China ten behoeve van onderzoek voor zijn andere boek Kitten Clone: Inside Alcatel-Lucent. In zekere zin zie ik deze werken van Coupland ook weer als een tijdbeeld over een tijdbeeld. Het lijkt alsof broadband zaligmakend is. Als we allemaal online zijn, en ongelimiteerd data kunnen streamen, is de wereld af, zijn we allemaal gelukkig.

Daarom zijn de Unmute Us betogingen van het afgelopen weekend in Nederland erg bemoedigend. De acties laten zien dat de online, digitale beleving duidelijke grenzen kent en dat mensen behoefte hebben aan fysieke ervaringen.
Zelfs als de bandbreedte oneindig is, dan nog hebben we behoefte aan fysieke ervaringen en analoge contacten.

  • Bericht auteur:

Thé Tjong-Khing en Die Brücke in Bergen

Vanochtend museum Kranenburg bezocht. Ik ging er vooral heen om de tentoonstelling over de expressionisten van Die Brücke te bekijken, was ik minstens zo onder de indruk van het werk van Thé Tjong-Khing, over wiens werk een overzichtstentoonstelling is te zien in Bergen.

De werken van Die Brücke kunstenaars zijn overwegend grafische werken, houtsnede’s en litho’s, en ik hou veel meer van de rauwe schilderijen. De schilderijen die er hingen waren niet de topstukken in felle kleuren.

De tentoonstelling over Thé Tjong-Khing is fris en luchtig. Heel aardig is de grote ruimte waarin wordt getoond waar de illustrator zijn inspiratie vandaan haalde. Van Munch, Hokusai tot en met Jheronimus Bosch, Thé leende van het werk en gaf er zijn eigen draai aan.

https://i0.wp.com/www.kimcrabeels.be/wp-content/uploads/2015/03/Th%C3%A9_Tjong_Khing_Hokusai.png?w=1200&ssl=1
https://i0.wp.com/milledoni.nl/image/2016/4/28/afbeelding_site_pagina.jpg(mediaclass-facebook_image.5c568932e11cc457671a8fe4b7db644ec6306f6f).png?w=1200&ssl=1
'De sprookjesverteller - Sprookjes van Andersen' van Thé ...
  • Bericht auteur:

De schrijver is een alleenstaande moeder – Hagar Peeters

Ik ben geen heel groot gedichtenlezer. Wel liefhebber, op zijn tijd. Rutger Kopland vind ik mooi, maar ook Bukowski, Gerrit Krol. Misschien heb ik wel een beetje een rauwe smaak. Tijdens onze vakanties struinen mijn vrouw en ik vaak boekwinkels af in de plaatsen die we bezoeken.

Zo kwam het dat ik een bundel van Hagar Peeters uit de kast pakte in Zutphen, en begon te lezen in “De schrijver is een alleenstaande moeder“. Ik schoot ogenblikkelijk in de rails van het gedicht “Over M.G.”

Over M.G.


De man met de snor

is bekoorlijk en snel

is een terror en fel

is het vuur van de hel

is van hitte de stoom

is van slapen de droom

is van woorden de klank

is van afscheid de dank

En zo dendert het gedicht door.

Aangeschaft. Geweldig werk.

  • Bericht auteur:

Australië, hoe er een beetje bij te horen – Cees Nooteboom

In de bundel Australïe zijn de reizen van Cees Nooteboom naar Australie, Samoa en Tonga samengebracht.

Het maakt voor de lezer van de verhalen van Nooteboom eigenlijk niet uit waar de reis naartoe gaat. Zijn proza leest als poezie. Je vergeet waar je bent, je zit in het hoofd van Nooteboom en hij danst met je door zijn wereld.

De aboriginals zijn de aarde geworden, zegt Nooteboom. Zonder dat hij het expliciet maakt, trekt hij een parallel met de moderne mens die duizenden jaren lang heeft geprobeerd de aarde te veranderen, maar na al die tijd moet concluderen dat het beter is zelf te veranderen.

“Bussen en treinen zijn mijn televisie.”

Als Nooteboom bij het Australian War Memorial op bezoek gaat leren we dat het met name de Australiers waren die de door de jonge Winston Churchill geleide slag bij Gallipoli in de eerste wereldoorlog het leven lieten.

Nooteboom analyseert zijn eigen reiservaring.

“Wat moet je weten om iets goed te kunnen zien.”

En daarbij de behoefte van Nooteboom zich los te maken van zijn reiziger-zijn, en bij de lokale bevolking te willen horen.

“Pas als je je zo gedraagd dat je niet waargenomen wordt hoor je er een beetje bij.”

Hij bezoekt het Samoa waar Robert Louis Stevenson leefde en overleed.

In het Australisch Broome werden Nederlandse vluchtelingen, ontkomen aan de Japanse bezetting van Indonesië, op een vliegveld gebombardeerd.Bij een vliegtuigcrash van een Nederlandse DC3 door de Japanners overlijden vier Nederlanders, en verdwijnt een pakketje diamanten op mysterieuze wijze..

  • Bericht auteur: