Belasting betalen op de Faeröer

  • Post author:

Dit artikel beschrijft niet alleen de prachtige eenvoud van het belastingsysteem op de Faeröer eilanden, maar ook de achterlijkheid van het belastingsysteem, en het bankensysteem, in de Verenigde Staten.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.