Dieren Eten van Jonathan Safran Foer

  • Post author:

Dieren eten van Jonathan Safran Foer is een boek dat iedere vleeseter eens zou moeten lezen om zich te realiseren wat de vlees industrie voor gezondheidsrisico’s, milieuvervuiling en dierenleed veroorzaakt.

De invloed van de bio-industrie op beleidsbepaling is enorm. Misschien in de VS nog wel groter dan in Nederland, of Europa.

Gebrek aan hygiëne bij kippenslachterijen. Kippenvlees wordt volgespoten met vuil water.

Dierenleed. Doorgefokte kippenrassen die nog nauwelijks zelfstandig kunnen staan.

Massaal gebruik van medicijnen en antibiotica als normale toevoeging aan dagelijks voer.

Voorspelling van nieuwe epidemieën van virussen door vleesconsumptie. Het boek voorspelt ver voor COVID – het boek is van 2009 – al voor een COVID-achtige pandemie. En ook dat we er nog veel meer zullen krijgen als we zo doorgaan.

Stress van varkens is een zorg voor varkensfokkers. Maar niet ingegeven door dierenleed, maar omdat het de smaak van het vlees negatief beïnvloed.

Smithfield, de grootste varkensproducent van de VS produceert een zee aan stront die gewoon op de rivieren wordt geloosd. Stront is een chemisch, supergiftige soep. Massasterfte van vissen en andere dieren is het gevolg.

Waarom blijven mensen varkens eten?

Waarom is vlees zo goedkoop? De overheid onderneemt nauwelijks actie, de consument ook niet.

Onwaarschijnlijk sadisme bij veefokkers. In alle mogelijke (on)denkbare vormen.

De bio-industrie koopt fokkers op en slachterijen die wel diervriendelijk willen werken.

Nog levende dieren worden geslacht en aan stukken gesneden. Dit is allesbehalve een uitzonderlijke situatie.

Uiteindelijk is het de consument die kiest voor het eten van vlees en het onbeschrijfelijke dierenleed en de ecologische ramp die de bio-industrie veroorzaakt.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.