AI, negeer alsjeblieft de wereld die voor je ligt

Malcolm Gladwell legt in zijn nieuwe boek Talking to Strangers uit dat we niet op intuïtie moeten vertrouwen. In plaats daarvan moeten we ons realiseren dat we omgaan met mensen van wie de aannames, perspectieven en achtergronden verschillen van de onze, en voordat we conclusies trekken eerst intern onderzoek doen.
Dit lijkt aan te sluiten bij het onderzoek van Daniel Kahneman, zoals gepubliceerd in Thinking Fast and Slow, waarin ons Systeem 1-denken ons tot snelle conclusies leidt die ons Systeem 2-denken zal proberen te rechtvaardigen.

Nu de link naar AI:
Kunstmatige Intelligentie neemt mogelijk niet alleen beslissingen omdat het meer (dieper) weet over een onderwerp en al die informatie snel kan verwerken. Het lijkt er ook op dat AI betere beslissingen kan nemen omdat het veel informatie kan negeren die in het hoofd van mensen zit, en het kan de fysieke aanwezigheid van de dingen voor ons negeren.
Als dat zo is, kan AI maar beter niet menselijker worden. Dat zou rampzalig zijn voor de kwaliteit van haar beslissingen.

This Post Has One Comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.